Framtidslabb

Framtidslabbet är en inspirerande och kreativ mötesplats för dialog, information och tankeutbyte utifrån stadens aktuella utvecklingsplaner, samt utifrån en framtida önskad position. Projektet ska bidra till tillväxtmålen i RIKARE (den hållbara tillväxtstrategin 2021) är uppfyllt, uppdraget Marknadsplats Sundsvall är uppfyllt, medborgarna känner till och känner sig delaktiga i kommunens aktörers framtidsplaner, medborgarna är ambassadörer för regionen och dess utveckling. Projektet ska också skapar goda förutsättningar för ett interaktivt forum som bjuder in och utvecklar medborgarnas goda idéer om stadens utveckling på ett kreativt och inspirerande sätt.

Mötesplats

Framtidslabb är en möteplats som på ett pedagogiskt och inspirerande sätt visar upp aktuell forskning, mötesplats som skapar en stark framtidstro.

Inspiration

Framtidslabb erbjuder flera olika möjligheter att uppleva ny teknologi allt från sjunga karaoke till VR Studio. Kom in och prova ni också.

Framtid

Här vill jag satsa min framtid och göra mina investeringar. Framtidslabbet väcker nyfikenhet och bygger stolthet

Kontakta framtidslabb

Är du nyfiken på hur ni kan bidra och vara med och skapa framtiden tillsammans med Framtidslabb kontakta då Maria Åslin Marknadschef Näringslivsbolaget.

Kontakta Framtidslabb